Základní škola T. Stolzové
logo banner

Adoptovali jsme SHISHIR DANDALI

Nae kola se dky zjmu dt rozhodla zapojit do projektu Bang Baby, kter je zamen na trvalou podporu a zlepen ivota chudch bangladskch dt. Organiztorem tohoto projektu je spolenost ADRA , kter tak zajiuje psemnou komunikaci s adoptivnm dttem.
Po dkladnm zven a probrn monost si nakonec ci vybrali malho chlapce z Banglade, ktermu chtj pomoci doshnout vzdln.
A tady je o nm nkolik informac. Chlapec se jmenuje Shishir Dandali, narodil se 1.1.2004, m 100 cm a v 18 kilogram. M jednoho sourozence. Otec (30 let) pracuje jako dlnk, matka (26 let) je v domcnosti. Rodie jsou velice chud a nemohou si dovolit zaplatit koln poplatky v Shampuru, nai ci se tedy budou snait organizovat rzn projekty a zskat na podporu malho Shishira finann prostedky.
Bli informace o na adopci Vm rdi poskytneme ve kole.

shishir shishir shishir

Vnon akademie a prodej vrobk

Na podporu SHISHIRA potebujeme zskat 5400,- K. ci se rozhodli si tyto prostedky vydlat prodejem vrobk, prvn prodej se uskutenil pi tdnch schzkch a druh slavnostnj doprovzel Vnon akademii. Prodej vrobk na tchto akcch zattili ci 9., 8. a 7. ronku.

shishir shishir
Vem mnohokrt dkujeme za podporu.