Základní škola T. Stolzové
logo banner

7. 11. 2017
Volno editelky koly
Ven rodie,
v souladu s 24, odst. 2 zk. 561/2004 Sb., (kolsk zkon), v platnm znn vyhlauji volno editelky koly dne 16. 11. 2017 z dvodu celodennho kolen pedagogickho sboru.

V ppad zjmu rodi o pobyt ve D v tento den, je nutn vyplnit lstek, kter dti v tchto dnech donesou dom. Obd k je v tento den hrazen v pln vi.

Dkuji za pochopen

Mgr. Jaroslava Glaserov, editelka.