Základní škola T. Stolzové
logo banner

14. 11. 2017
Tdn schzky
TS rodi se konaj 15. 11.

1. st. od 16:30
2. st. od 17:30

Na tdnch schzkch budou zstupci rodi za KP vybrat lensk pspvek ve vi 300,--.
Rodie budou mt monost navrhnout kandidty z ad rodi pro volby do kolsk rady.