Základní škola T. Stolzové
logo banner

29. 11. 2017
VNON BAZAR
Ven rodie a ptel,

rdi bychom vs pozvali na pten VNON BAZAR. Letos si ci z kad tdy 2. stupn pipravili vrobky, kter sami vyrbli s pomoc svch tdnch uitel. Na prodej budou adventn vnce, cukrov, pernky, sntka, svcny, hrneky a spousta dalho. Tak vs ek drobn oberstven u okna koln jdelny. Stnky s vrobky najdete jako tradin v prchodu koly od 17:00.

Vtek z prodeje pjde z sti na charitativn ely a z sti jej budou moci ci pout nap. jako pspvek na koln vlet.

Doufme, e nae stnky navtvte a snahu a sil k ocente koup jejich zbo.

Tme se na vs v ptek 1. 12. 2017 od 17:00.

ci a uitel koly