Základní škola T. Stolzové
logo banner

15. 1. 2018
Krouek ATLETIKY pro 1. stupe
V lednu na na kole zaal atletick krouek pro dti od 1. do 5. tdy, a to dvakrt tdn:
v pondl od 13,00 do 14,30
ve stedu od 12,30 do 14,00.

Je zamen na sprinty, skoky, hody a dlouh bhy, na cviky obratnosti a na posilovn.

Dti si vyzvedv trenr ve koln druin, nebo je rodie pedaj ped trninkem pmo trenrovi a pak sami vyzvednou.

Trninky probhaj pi horm poas v mstn sokolovn, jinak na kolnm atletickm hiti s trenrem atletiky p. Penikou.

stka za jeden trnink tdn na pl roku je 1.000 K, za dva trninky tdn je to stka 2.000 K. Vce informac na sle 728 070 306, trenr Penika.