Základní škola T. Stolzové
logo banner

5. 2. 2018
Pestup k do 6. ronku pro k. rok 2018/2019
INFORMACE K PESTUPU K DO 6. RONKU

Spdov oblast pro pestup k do 6. ronku je: Kostelec nad Labem, Jiice, Mratn.

Kritria pro pestup:
1. Nenaplnn kapacita koly
2. Trval bydlit ve spdov oblasti: Kostelec nad Labem, Jiice, Mratn
3. Sourozenec, kter je kem na koly

U k, kte nespln dan kritria, me editelka koly neumonit pestup na nai kolu z kapacitnch dvod.

Pi naplnn kapacity koly, ppadn td, rozhodne o pestupu los.

dosti k pestupu pijmme od kvtna 2018.

Pestup k do jinch ronk bude umonn pouze pi nenaplnn kapacit koly.