Základní škola T. Stolzové
logo banner

10. 4. 2018
editelsk volno
editelka koly vyhlauje z organizan-ekonomickch dvod na 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 volno editelky koly.

ci 1. st. budou mt monost pihlsit se na tyto dny do koln druiny nejpozdji do 23. 4. 2018. Provoz D ve dnech editelskho volna me bt omezen asov nebo zruen z dvodu nzkho zjmu.