Základní škola T. Stolzové
logo banner

11. 6. 2018
NETRADIN OLYMPIJSK DESETIBOJ
Ven rodie,

dovolujeme si vs pozvat na

NETRADIN OLYMPIJSK DESETIBOJ,

kter se kon dne 19. 6. od 15.30 do 18.00 pro ky I. st. a jejich rodie.

V 15.30 probhne registrace zvodnk.

Sout vdy 1 dt + 1 rodi

ek vs deset zbavnch discipln, ve kterch se uplatn kad z vs.

Na zvr je naplnovno opkn butk (kad si pinese vlastn).

Npoje pro vs zajiuje KP​.


Tme se na vai hojnou ast.

uitelky I. st.