Základní škola T. Stolzové
logo banner

20. 8. 2018
Rozdlen k 6. ronku

bude vyveno na dvech ueben v pondl 3.9.2018.

Uebna 6.A i uebna 6.B se nachz v 1. pate koly. Tdnmi uitelkami budou Mgr. Nikola Brtvov a Mgr. Anna Mareov.