Základní škola T. Stolzové
logo banner

6. 9. 2018
Pijat dti do koln druiny
.j. ZTS-/212/2018
Rozhodnut o pijet k zjmovmu vzdlvn ve koln druin

Zkladn kola T. Stolzov Kostelec nad Labem, pspvkov organizace, zastoupen editelkou koly, rozhodla podle 165 odst. 2 psm. a) a psm. e), a 46 a 47 a 17 odst. 3 a 183 odst. 2 zkona 561/2004 Sb., o pedkolnm, zkladnm, stednm, vym odbornm a jinm vzdlvn (kolsk zkon), ve znn pozdjch pedpis, a podle zkona . 500/2004 Sb., sprvn d, ve znn pozdjch pedpis, e

Vyhovuje dosti o pijet k zjmovmu vyuovn ve koln druin
v Zkladn kole T. Stolzov Kostelec nad Labem, pspvkov organizace

U dt s tmito registranmi sly:
38 pijato 106 pijato 26 pijato 63 pijato
1 pijato 107 pijato 83 pijato 81 pijato
47 pijato 17 pijato 55 pijato 71 pijato
44 pijato 94 pijato 74 pijato 86 pijato
2 pijato 18 pijato 99 pijato 108 pijato
104 pijato 19 pijato 76 pijato 80 pijato
3 pijato 20 pijato 90 pijato 70 pijato
103 pijato 50 pijato 125 pijato 115 pijato
4 pijato 105 pijato 28 pijato 43 pijato
5 pijato 48 pijato 124 pijato 122 pijato
6 pijato 64 pijato 72 pijato 96 pijato
59 pijato 21 pijato 68 pijato 41 pijato
51 pijato 22 pijato 87 pijato 42 pijato
7 pijato 23 pijato 65 pijato 35 pijato
8 pijato 100 pijato 69 pijato 121 pijato
67 pijato 49 pijato 30 pijato 120 pijato
56 pijato 29 pijato 61 pijato 117 pijato
46 pijato 24 pijato 62 pijato 85 pijato
9 pijato 102 pijato 95 pijato 93 pijato
10 pijato 25 pijato 54 pijato 123 pijato
11 pijato 34 pijato 40 pijato 98 pijato
12 pijato 39 pijato 101 pijato 118 pijato
13 pijato 27 pijato 116 pijato 75 pijato
57 pijato 32 pijato 58 pijato 73 pijato
45 pijato 88 pijato 97 pijato 60 pijato
14 pijato 79 pijato 112 pijato 111 pijato
15 pijato 78 pijato 66 pijato 52 pijato
92 pijato 91 pijato 37 pijato 53 pijato
16 pijato 36 pijato 82 pijato 109 pijato
31 pijato 33 pijato 77 pijato 127 pijato

Pouen: Proti tomuto rozhodnut lze podat odvoln do 15 dn od uveden tohoto rozhodnut. Odvoln se podv u editelky zkladn koly, jej innost vykonv Zkladn kola
T. Stolzov Kostelec nad Labem, pspvkov organizace a rozhoduje o nm Krajsk ad Stedoeskho kraje, Odbor kolstv, mldee a sportu, Zborovsk 11, Praha 5.


V Kostelci nad Labem 6. 9. 2018 Mgr. J. Glaserov, editelka