Základní škola T. Stolzové
logo banner

26. 9. 2018
Nov mobiln sla do D
Telefonn sla na mobiln telefony jednotlivch oddlen:

1. oddlen p. v. Zdeka Susov: 603 957 394
2. oddlen p. v. Radka Kopeck : 722 645 633
3. oddlen p. v. Petra ernohorsk: 731 351 143
4. oddlen p. v. Monika Malkov: 737 203 825

Upozorujeme, e poutn dt ze D na zklad SMS NEN MON!!! Dti jsou ze D poutn podle rozpisu na zpisovm lstku, ppadn psemnou formou s podpisem zkonnho zstupce.